Verborgen gebrek verlaagt alsnog handelswaarde van schade-auto

Belanghebbende, X vof, doet BPM-aangifte voor een gebruikte BMW met schade. De BPM-vermindering is berekend op basis van een taxatierapport. In bezwaar tegen de voldoening op aangifte stelt X vof dat bij de reparatie op een verborgen gebrek is gestuit, waarmee de taxateur geen rekening heeft gehouden. Hierdoor moet de handelswaarde worden verminderd, wat resulteert in een teruggaaf. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt X vof in het ongelijk. X vof gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat als aannemelijk is dat de staat van de auto op het tijdstip van registratie slechter is dan aanvankelijk was ingeschat, dan moet hiermee rekening worden gehouden. De inspecteur stelt vergeefs dat met deze schade geen rekening mag worden gehouden, omdat deze niet is opgenomen in het bij de aangifte gevoegde taxatierapport. Het gaat namelijk om het vaststellen van de handelsinkoopwaarde op het tijdstip van registratie. De staat van de auto op dat moment is beslissend, ondanks het bepaalde in art. 10 lid 7 Wet BPM 1992. Hierin staat dat de BPM-vermindering door middel van een verzoek bij de aangifte moet worden gedaan. Het beroep van X vof is ook gegrond met betrekking tot de proceskostenvergoeding. In eerste aanleg kreeg X vof een immateriële schadevergoeding van € 500. Conform HR 20 maart 2015, nr. 14/01332, V-N 2015/16.8 was de wegingsfactor voor de proceskostenvergoeding 0,5 ('licht'). Gelet echter op het gegronde hoger beroep moet deze wegingsfactor thans op 1 worden gesteld.

[Bron Uitspraak]Terug naar overzicht

Neem contact met ons op

Lebo autotaxatie
Watervogel 13
6988 CA Lathum
info@lebotax.nl +31 6 24 28 35 61