Vergeefse U-bochtconstructie om BPM-druk te verlagen

X bv doet in 2014 BPM-aangiften voor tien personenauto’s die eerder dat jaar in Duitsland waren geregistreerd op naam van Y GmbH. De km-standen variëren tussen de 74 en 152. Bij een (fysieke) controle is geconstateerd dat de auto’s in zeer goede staat verkeren en geen sporen van gebruik of beschadigingen vertonen. Volgens de inspecteur zijn de auto’s dus nieuw. In geschil is de BPM-naheffingsaanslag van € 6.003. Volgens Rechtbank Den Haag maakt het niet uit dat de auto’s eerder in het buitenland waren geregistreerd (zie HR 29 mei 2009, nr. 08/00824, V-N 2009/28.18 en HR 14 september 2012, nr. 12/00848, V-N 2012/46.26). X bv gaat in hoger beroep. Hof Den Haag (MK I, 16 juni 2017, BK-17/00085 t/m BK-17/00094, V-N Vandaag 2017/2029) oordeelt dat de auto’s door de Duitse dealer ontegenzeggelijk als nieuw aan X bv zijn geleverd en dat X bv de auto’s voor het eerst in gebruik heeft genomen en hier heeft geregistreerd. Als ter zake van een registratie van een personenauto in het kentekenregister aangifte is gedaan en te weinig BPM is voldaan, dan kan de inspecteur de meer verschuldigde BPM naheffen. In geen van de stellingen die X bv heeft aangevoerd, ook de stellingen die raakvlakken vertonen met het EU-recht noch anderszins, wordt aanleiding gezien om de aanslag te verminderen, laat staan te vernietigen. Het beroep van X bv is ongegrond. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).Terug naar overzicht

Neem contact met ons op

Lebo autotaxatie
Watervogel 13
6988 CA Lathum
info@lebotax.nl +31 6 24 28 35 61