Nieuws

BPM in 2019 omhoog?

De BPM - de eenmalige belasting voor personenauto’s en motorrijwielen - gaat mogelijk per 1 januari 2019 omhoog. Niet vanwege een nieuwe belastingmaatregel, maar vanwege een nieuwe testmethode voor de CO2-uitstoot van auto’s.

Lees meer »

Vliegen vangen met azijn

Men vangt meer vliegen met stroop dan met azijn, zo luidt het gezegde. Maar kennelijk sluit zelfs azijn succes niet uit. Het respectloze taalgebruik van de gemachtigde van de belanghebbende verhinderde althans niet dat Hof Den Bosch het hoger beroep van de Belastingdienst ongegrond verklaarde. Wel kreeg deze gemachtigde een waarschuwing.

Lees meer »

Verborgen gebrek verlaagt alsnog handelswaarde van schade-auto

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat als aannemelijk is dat de staat van de auto op het tijdstip van registratie slechter is dan aanvankelijk was ingeschat, dan moet hiermee rekening moet worden gehouden.

Lees meer »

Landrover met km-stand van 96 is nieuwe auto

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de auto na de vervaardiging nauwelijks in gebruik is geweest en dus als een nieuwe auto is aan te merken.

Lees meer »

Geen BPM-naheffing bij herregistratie in Nederland. Waarschuwing voor taalgebruik

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de auto voorafgaand aan de herregistratie duurzaam buiten Nederland was gebracht. De gemachtigde van de heer X krijgt een ernstige waarschuwing wegens onfatsoenlijk en respectloos taalgebruik.

Lees meer »

Geen omkering bewijstlast bij BPM-naheffing van slechts € 614 (De eigen aankoopprijs van X bv is voorts niet relevant)

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat van het bedrag van € 614 niet kan worden gezegd dat dit op zich zelf beschouwd een aanzienlijk bedrag is, nog afgezien van de vraag of de door de inspecteur na bezwaar verdedigde BPM ook werkelijk is verschuldigd. 

Lees meer »

EU-verdedigingsbeginsel vereist geen voorafgaand hoorgesprek

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat het EU-verdedigingsbeginsel niet verder strekt dan dat de geadresseerde van een besluit in de gelegenheid moet worden gesteld om zijn opmerkingen kenbaar te maken voordat het besluit wordt genomen.

Lees meer »

Taskforce fraude bij import en schade !

In 2017 is een Taskforce opgericht waarbij RDW en branchepartijen onderzoeken hoe fraude kan worden geminimaliseerd bij de import van schadevoertuigen. Dit onderzoek loopt door in 2018. 

Lees meer »

Staatssecretaris over bpm-ombouw: Zorgvuldigheid boven snelheid

Staatssecretaris Menno Snel komt niet aan de wens van de autobranche tegemoet om snel met een op de WLTP-gebaseerde bpm-tabel te komen. "Ik streef ernaar om de onzekerheid zo snel mogelijk weg te nemen. Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat bij deze omzetting grote zorgvuldigheid geboden is."

Lees meer »

Neem contact met ons op

Lebo autotaxatie
Watervogel 13
6988 CA Lathum
info@lebotax.nl +31 6 24 28 35 61