Nieuws

342 kilometer gereden? Auto is zo goed als nieuw!

Voor de heffing van de BPM is sprake van een nieuwe auto als de auto na de vervaardiging niet of nauwelijks is gebruikt, in goede staat verkeert en geen sporen van gebruik of beschadigingen vertoont. Hof Den Haag heeft geoordeeld dat een onbeschadigde auto met hooguit 342 kilometer op de teller als een nieuwe auto telt.

Lees meer »

Autohandelaar krijgt 50% boete voor te lage BPM-aangifte

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de heer X wist dat de in het taxatierapport vermelde handelsinkoopwaarde aanzienlijk te laag was. Ook als een belastingplichtige zich laat bijstaan door een deskundig adviseur, mag namelijk van hem worden verwacht dat hij de feiten en omstandigheden en aannames die ten grondslag liggen aan het advies controleert.

Lees meer »

Schade aan auto moet meer zijn dan normale gebruikssporen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X vof niet aannemelijk maakt dat de echte schade aan de auto hoger is dan € 336. De door haar gestelde ‘schade’ betreft namelijk slechts normaal te achten sporen van gebruik. 

Lees meer »

Ruime toepassing van historisch BPM-tarief

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv het BPM-tarief van 2013 kan toepassen ook zonder dat zij een concrete auto aanwijst die in de eerste twee maanden van 2014 in het kentekenregister is opgenomen en waarop het tarief van 2013 daadwerkelijk is toegepast.

Lees meer »

Taxatierapport maakt schade aan huurauto aannemelijk

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat X bv door het niet voldoen aan de toonplicht c.q. gelegenheid geven tot schouwen haar bewijspositie heeft verzwakt. Het betekent echter niet dat zij hierdoor al haar kansen heeft verspeeld.

Lees meer »

Toonplicht van ex-huurauto met schade is disproportioneel

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de eis van de inspecteur om de auto in Soesterberg te tonen gelet op de hoge kosten disproportioneel is. X bv heeft namelijk onweersproken gesteld dat de auto niet is verzekerd, zodat zij een oplegger zou moeten huren en dat dit € 525 kost.

Lees meer »

Plannen kabinet in gevaar door problemen met computersystemen Belastingdienst

De aanhoudende ict-problemen bij de Belastingdienst dreigen de overheid vleugellam te maken op fiscaal gebied. Het kabinet kan na dit jaar mogelijk geen substantiële wijzigingen meer doorvoeren in onder andere de energiebelasting, de verhuurdersheffing, de autobelasting bpm en de schenk- en erfbelasting. Ook het invoeren van nieuwe belastingen op deze terreinen wordt dan moeilijk, zo niet onmogelijk.

Lees meer »

Overgang naar nieuwe verbruikstest WLTP: waar moet je op letten?

De overgang naar de nieuwe, strengere WLTP-test verloopt stroef in Nederland. Door de hogere CO2-uitstoot die uit de nieuwe meting komt, worden auto’s duurder. De BPM-belasting in ons land is namelijk CO2-afhankelijk en meer CO2 betekent meer belasting. Uiteindelijk moeten de BPM-tarieven worden aangepast aan de nieuwe situatie, maar tot die tijd is er vooral veel onduidelijkheid. Wat moet je weten als autokoper?

Lees meer »

91% aftrek herstelkosten op inkoopwaarde: Hof trapt er niet in

Schade- of herstelkosten hoeven niet tot op het laatste dubbeltje terug te komen in de aftrek op de handelsinkoopwaarde van een auto. Dat heeft Hof Arnhem-Leeuwarden bepaald naar aanleiding van een zaak waarin een onderneming trachtte 91 % van de herstelkosten in mindering te brengen.

Lees meer »

Neem contact met ons op

Lebo autotaxatie
Watervogel 13
6988 CA Lathum
info@lebotax.nl +31 6 24 28 35 61